اوقات نماز Eurobodalla

AU / New South Wales / Eurobodalla

جهت قبله Eurobodalla

N E S W

جهت قبله Eurobodalla

°264.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Eurobodalla, New South Wales: °264.2 :جهت قطب نما °277 :جهت واقعی °1-12.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Eurobodalla