اوقات نماز Dubbo Municipality

AU / New South Wales / Dubbo Municipality

جهت قبله Dubbo Municipality

N E S W

جهت قبله Dubbo Municipality

°268.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Dubbo Municipality, New South Wales: °268.4 :جهت قطب نما °279.5 :جهت واقعی °1-11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dubbo Municipality

اوقات نماز Eulomogo
اوقات نماز Mugga Downs