اوقات نماز Conargo

AU / New South Wales / Conargo

جهت قبله Conargo

N E S W

جهت قبله Conargo

°269.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Conargo, New South Wales: °269.4 :جهت قطب نما °280 :جهت واقعی °1-10.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Conargo

اوقات نماز Eight Mile Creek
اوقات نماز Peppin Park
اوقات نماز Wanganella
اوقات نماز Sheep Wash Creek
اوقات نماز Wanganella Creek