اوقات نماز Cobar

AU / New South Wales / Cobar

جهت قبله Cobar

N E S W

جهت قبله Cobar

°271.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Cobar, New South Wales: °271.3 :جهت قطب نما °281.2 :جهت واقعی °1-9.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cobar