اوقات نماز Clarence Valley

AU / New South Wales / Clarence Valley

جهت قبله Clarence Valley

N E S W

جهت قبله Clarence Valley

°267.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Clarence Valley, New South Wales: °267.5 :جهت قطب نما °279.1 :جهت واقعی °1-11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Clarence Valley

اوقات نماز Jackys Creek
اوقات نماز O.B.X. Creek
اوقات نماز Ramornie Works