اوقات نماز Bombala

AU / New South Wales / Bombala

جهت قبله Bombala

N E S W

جهت قبله Bombala

°264.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Bombala, New South Wales: °264.2 :جهت قطب نما °277.1 :جهت واقعی °1-12.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bombala

اوقات نماز Gibraltar Ridge
اوقات نماز Tombong
اوقات نماز Boundary Creek
اوقات نماز Hillcrest
اوقات نماز Quidong Creek
اوقات نماز Rodney Ridge