اوقات نماز Bogan

AU / New South Wales / Bogan

جهت قبله Bogan

N E S W

جهت قبله Bogan

°270.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Bogan, New South Wales: °270.4 :جهت قطب نما °280.7 :جهت واقعی °1-10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bogan