اوقات نماز Blayney

AU / New South Wales / Blayney

جهت قبله Blayney

N E S W

جهت قبله Blayney

°266.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Blayney, New South Wales: °266.9 :جهت قطب نما °278.7 :جهت واقعی °1-11.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Blayney

اوقات نماز Kurt Fearnley Park
اوقات نماز Carcoar
اوقات نماز Mount Macquarie
اوقات نماز Mount Lachlan