اوقات نماز Bathurst Regional

AU / New South Wales / Bathurst Regional

جهت قبله Bathurst Regional

N E S W

جهت قبله Bathurst Regional

°266.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bathurst Regional, New South Wales: °266.7 :جهت قطب نما °278.5 :جهت واقعی °1-11.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bathurst Regional

اوقات نماز Richardsons Hill
اوقات نماز Perthville
اوقات نماز Sir Joseph Banks Nature Reserve
اوقات نماز Sir Joseph Banks Nature Park
اوقات نماز Perthville Oval
اوقات نماز Sulman Park
اوقات نماز Georges Plains
اوقات نماز Mount Panorama
اوقات نماز Evans Plains
اوقات نماز Mcphillamy Park
اوقات نماز Reid Park
اوقات نماز Walter J. Mcphillamy
اوقات نماز Orton Park