اوقات نماز Niederleis

AT / Lower Austria / Niederleis

جهت قبله Niederleis

N E S W

جهت قبله Niederleis

°133.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Niederleis, Lower Austria: °133.6 :جهت قطب نما °137.1 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Niederleis

اوقات نماز Saubergen
اوقات نماز Semmelberg
اوقات نماز Ernstbrunn
اوقات نماز Niederleis
اوقات نماز Hirtenberg
اوقات نماز Neubrunnen
اوقات نماز Waldbad
اوقات نماز Birkensiedlung
اوقات نماز Taschen
اوقات نماز Kirchenfeld
اوقات نماز Steinbruchberg
اوقات نماز Muschelbergen
اوقات نماز Hocheck
اوقات نماز Sitzengrub
اوقات نماز Brammerstall
اوقات نماز Taubern
اوقات نماز Michelstetten
اوقات نماز Mitterbergen
اوقات نماز Nodendorf
اوقات نماز Pyhra
اوقات نماز Neuberg
اوقات نماز Steinbach
اوقات نماز Lanzenbrunn
اوقات نماز Lettengraben
اوقات نماز Streit
اوقات نماز Grafensulz
اوقات نماز Dörfles, (Doerfles)
اوقات نماز Windberg
اوقات نماز Pfaffenbründl, (Pfaffenbrundl)
اوقات نماز Zeiselbergen
اوقات نماز Rosenberg
اوقات نماز Au
اوقات نماز Buschberg
اوقات نماز Leiser Berge
اوقات نماز Geißbühel, (Geissbuhel)
اوقات نماز Regenbogensiedlung
اوقات نماز Garmannsbergen
اوقات نماز Diebsgraben
اوقات نماز Pürstendorf, (Puerstendorf)
اوقات نماز Grafensulzer Bach
اوقات نماز Schletz
اوقات نماز Leiser Grund
اوقات نماز Niederleiser Bach
اوقات نماز Taschen
اوقات نماز Mühlbergen, (Muhlbergen)
اوقات نماز Steinberg
اوقات نماز Eggersdorf
اوقات نماز Kurze Ried
اوقات نماز Sitzenberg
اوقات نماز Nodendorfer Bach
اوقات نماز Mitterfeld
اوقات نماز Zahlberg
اوقات نماز Halterberg
اوقات نماز Kirchtal
اوقات نماز Oberleiser Berg
اوقات نماز Böheimfeld, (Boheimfeld)
اوقات نماز Schulberg
اوقات نماز Garmanns
اوقات نماز Ernstbrunner Wald
اوقات نماز Harröst, (Harrost)
اوقات نماز Herrnleiser Bach
اوقات نماز Ebersbrunn
اوقات نماز Steinbach
اوقات نماز Thomasl
اوقات نماز Bründlwald, (Brundlwald)
اوقات نماز Sulzer Bergen
اوقات نماز Rainholz
اوقات نماز Im Neugebirge
اوقات نماز Kleinsitzendorf
اوقات نماز Helfensbach
اوقات نماز Foltisberg
اوقات نماز Buschbergsiedlung
اوقات نماز Kirchfeld
اوقات نماز Steinbacher Heide
اوقات نماز Thomasl
اوقات نماز Weinviertelweg
اوقات نماز Bannholzberg
اوقات نماز Hühnerberg, (Huhnerberg)
اوقات نماز Steinbacher Heide
اوقات نماز Bei der Kapelle
اوقات نماز Harröst, (Harrost)
اوقات نماز Gebmannsbach
اوقات نماز Teichwiesen
اوقات نماز Klement
اوقات نماز Oberleis
اوقات نماز Buschbergsiedlung
اوقات نماز Nodendorfer Bach
اوقات نماز Altstadt
اوقات نماز Steinberg
اوقات نماز Sulzer Bergen
اوقات نماز Ebersbrunn
اوقات نماز Steinbach
اوقات نماز Am Sand
اوقات نماز Kirchfeld
اوقات نماز Am Sand
اوقات نماز Kirchtal
اوقات نماز Im Kurzen Gwend
اوقات نماز Herrnleiser Bach
اوقات نماز Geißbühel, (Geissbuhel)
اوقات نماز Gebmanns