اوقات نماز Villach

AT / Carinthia / Villach

جهت قبله Villach

N E S W

جهت قبله Villach

°128.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Villach, Carinthia: °128.3 :جهت قطب نما °131.2 :جهت واقعی °1-2.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Villach, Beljak, Villaco

اوقات نماز Villach
اوقات نماز Villach
اوقات نماز St. Agathen und Perau
اوقات نماز Villach-Innere Stadt
اوقات نماز Villach-Innere Stadt
اوقات نماز St. Agathen und Perau
اوقات نماز Seebach
اوقات نماز Lind
اوقات نماز Auen
اوقات نماز Seebach
اوقات نماز Sankt Leonhard
اوقات نماز Völkendorf, (Voelkendorf)
اوقات نماز Lind
اوقات نماز Auen
اوقات نماز Großvassach, (Grossvassach)
اوقات نماز Völkendorf, (Voelkendorf)
اوقات نماز Sankt Leonhard
اوقات نماز Sankt Martin
اوقات نماز Sankt Martin
اوقات نماز Neulandskron
اوقات نماز Großvassach, (Grossvassach)
اوقات نماز Turdanitsch
اوقات نماز Kleinvassach
اوقات نماز Landskron
اوقات نماز Magdalenensee
اوقات نماز Sankt Magdalen
اوقات نماز Seebach
اوقات نماز Warmbad-Judendorf
اوقات نماز Turdanitsch
اوقات نماز Neulandskron
اوقات نماز Untere Fellach
اوقات نماز Kleinvassach
اوقات نماز Landskron
اوقات نماز Magdalenensee
اوقات نماز Sankt Magdalen
اوقات نماز Seebach
اوقات نماز Untere Fellach
اوقات نماز Kleinsattel
اوقات نماز Prossowitsch
اوقات نماز Warmbad-Judendorf
اوقات نماز Gail
اوقات نماز Kleinsattel
اوقات نماز Prossowitsch
اوقات نماز Gail
اوقات نماز Gritschach
اوقات نماز Fellach
اوقات نماز Dobrova
اوقات نماز Sankt Johann
اوقات نماز Tschinowitsch
اوقات نماز Maria Gail
اوقات نماز Dobrova
اوقات نماز Rennstein
اوقات نماز Sankt Georgen
اوقات نماز Fellach
اوقات نماز Gritschach
اوقات نماز Neufellach
اوقات نماز Sankt Johann
اوقات نماز Maria Gail
اوقات نماز Neufellach
اوقات نماز Graschlitzen
اوقات نماز Goritschach
اوقات نماز Tschinowitsch
اوقات نماز Rennstein
اوقات نماز Goritschach
اوقات نماز Unterwollanig
اوقات نماز Urlaken
اوقات نماز Kumitz
اوقات نماز Duel
اوقات نماز Duel
اوقات نماز Graschlitzen
اوقات نماز Zauchen
اوقات نماز Unterwollanig
اوقات نماز Mittewald
اوقات نماز Sankt Ulrich
اوقات نماز Polana
اوقات نماز Zauchen
اوقات نماز Urlaken
اوقات نماز Obere Fellach
اوقات نماز Mittewald
اوقات نماز Obere Fellach
اوقات نماز Kratschach
اوقات نماز Kratschach
اوقات نماز Sankt Ruprecht bei Villach
اوقات نماز Kumitz
اوقات نماز Oberfederaun
اوقات نماز Sankt Michael
اوقات نماز Obere Fellach
اوقات نماز Oberdorf
اوقات نماز Polana
اوقات نماز Pogöriach, (Pogoeriach)
اوقات نماز Pogöriach, (Pogoeriach)
اوقات نماز Treffner Bach
اوقات نماز Oberwollanig
اوقات نماز Sankt Ruprecht bei Villach
اوقات نماز Oberfederaun
اوقات نماز Gratschach
اوقات نماز Oberdorf
اوقات نماز Serai
اوقات نماز Müllnern, (Muellnern)
اوقات نماز Serai