اوقات نماز Nötsch im Gailtal

AT / Carinthia / Nötsch im Gailtal

جهت قبله Nötsch im Gailtal

N E S W

جهت قبله Nötsch im Gailtal

°128 :جهت قطب نما
جهت قبله Nötsch im Gailtal, Carinthia: °128 :جهت قطب نما °130.9 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nötsch im Gailtal, Noetsch im Gailtal

اوقات نماز Saak
اوقات نماز Göriach, (Goeriach)
اوقات نماز Dreulach
اوقات نماز Hermsberg
اوقات نماز Nötsch bei Bleiberg, (Noetsch bei Bleiberg)
اوقات نماز Labientschach
اوقات نماز Draschitz
اوقات نماز Achomitz
اوقات نماز Feistritzbach
اوقات نماز Bleiberg-Kreuth
اوقات نماز Nötsch, (Noetsch)
اوقات نماز Nötschbach, (Notschbach)
اوقات نماز Unteres Gailtal
اوقات نماز Förk, (Foerk)
اوقات نماز Wertschach
اوقات نماز Feistritz an der Gail
اوقات نماز Dobratsch
اوقات نماز Feistritz an der Gail
اوقات نماز Nötsch, (Noetsch)
اوقات نماز Nötschbach, (Notschbach)
اوقات نماز Unteres Gailtal
اوقات نماز Feistritz an der Gail
اوقات نماز Erlachbach
اوقات نماز Feistritzbach
اوقات نماز Achomitz
اوقات نماز Emmersdorf
اوقات نماز Sankt Georgen im Gailtal
اوقات نماز Nötsch bei Bleiberg, (Noetsch bei Bleiberg)
اوقات نماز Sankt Georgen im Gailtal
اوقات نماز Achomitz
اوقات نماز Zwölfernock, (Zwoelfernock)
اوقات نماز Förk, (Foerk)
اوقات نماز Semering
اوقات نماز Wertschach
اوقات نماز Feistritzbach
اوقات نماز Erlachbach
اوقات نماز Dreulach
اوقات نماز Bleiberg-Kreuth
اوقات نماز Dobratsch
اوقات نماز Göriach, (Goeriach)
اوقات نماز Labientschach
اوقات نماز Nötsch, (Noetsch)
اوقات نماز Nötschbach, (Notschbach)
اوقات نماز Unteres Gailtal
اوقات نماز Gail Tal
اوقات نماز Göriach, (Goeriach)
اوقات نماز Saak
اوقات نماز Emmersdorf
اوقات نماز Hermsberg
اوقات نماز Saak
اوقات نماز Draschitz
اوقات نماز Dreulach
اوقات نماز Zwölfernock, (Zwoelfernock)
اوقات نماز Badstuben
اوقات نماز Badstuben
اوقات نماز Kreublach
اوقات نماز Förk, (Foerk)
اوقات نماز Semering
اوقات نماز Gail Tal
اوقات نماز Badstuben
اوقات نماز Hermsberg
اوقات نماز Emmersdorf
اوقات نماز Hermsberg
اوقات نماز Kreublach
اوقات نماز Kreublach