اوقات نماز Maria Rain

AT / Carinthia / Maria Rain

جهت قبله Maria Rain

N E S W

جهت قبله Maria Rain

°128.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Maria Rain, Carinthia: °128.9 :جهت قطب نما °131.8 :جهت واقعی °1-3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Maria Rain

اوقات نماز Angersbichl
اوقات نماز Toppelsdorf
اوقات نماز Angern
اوقات نماز Obertöllern, (Obertoellern)
اوقات نماز Untertöllern, (Untertoellern)
اوقات نماز Nadram
اوقات نماز Sankt Ulrich
اوقات نماز Haimach
اوقات نماز Tschedram
اوقات نماز Maria Rain
اوقات نماز Tutzach
اوقات نماز Lambichl
اوقات نماز Ehrensdorf
اوقات نماز Göltschach, (Goeltschach)
اوقات نماز Oberguntschach
اوقات نماز Sankt Ulrich
اوقات نماز Aich
اوقات نماز Angern
اوقات نماز Obertöllern, (Obertoellern)
اوقات نماز Thal
اوقات نماز Lak
اوقات نماز Gaisach
اوقات نماز Neudorf
اوقات نماز Stein
اوقات نماز Bach
اوقات نماز Nadram
اوقات نماز Waidischbach
اوقات نماز Stemeritsch
اوقات نماز Saberda
اوقات نماز Lipizach
اوقات نماز Otrouza
اوقات نماز Tratten
اوقات نماز Maria Rain
اوقات نماز Tretram
اوقات نماز Rotschitzen
اوقات نماز Unterguntschach
اوقات نماز Tretram
اوقات نماز Loiblbach
اوقات نماز Göriach, (Goeriach)
اوقات نماز Toppelsdorf
اوقات نماز Krottendorf
اوقات نماز Rotschitzen
اوقات نماز Göriach, (Goeriach)
اوقات نماز Angersbichl
اوقات نماز Unterglainach
اوقات نماز Haimach
اوقات نماز Wegscheide
اوقات نماز Loiblbach
اوقات نماز Wegscheide
اوقات نماز Lak
اوقات نماز Untertöllern, (Untertoellern)
اوقات نماز Waidischbach
اوقات نماز Zwanzgerberg
اوقات نماز Bach
اوقات نماز Reßnig, (Ressnig)
اوقات نماز Aich
اوقات نماز Unter-Ferlach
اوقات نماز Dörfl, (Doerfl)
اوقات نماز Gaisach
اوقات نماز Haselberg
اوقات نماز Haselberg
اوقات نماز Glainach
اوقات نماز Otrouza
اوقات نماز Kossiach
اوقات نماز Unter-Ferlach
اوقات نماز Tschedram
اوقات نماز Krottendorf
اوقات نماز Ehrensdorf
اوقات نماز Göltschach, (Goeltschach)
اوقات نماز Oberguntschach
اوقات نماز Tschedram
اوقات نماز Ferlach
اوقات نماز Ehrensdorf
اوقات نماز Lambichl
اوقات نماز Reßnig, (Ressnig)
اوقات نماز Zwanzgerberg
اوقات نماز Jaklin
اوقات نماز Tratten
اوقات نماز Neudorf
اوقات نماز Stein
اوقات نماز Görtschach, (Goertschach)
اوقات نماز Seidolach
اوقات نماز Laak
اوقات نماز Sankt Ruprecht
اوقات نماز Thal
اوقات نماز Kossiach
اوقات نماز Gaisach
اوقات نماز Görtschach, (Goertschach)
اوقات نماز Sankt Ruprecht
اوقات نماز Aich
اوقات نماز Sankt Ruprecht
اوقات نماز Lambichl
اوقات نماز Ferlach
اوقات نماز Thal
اوقات نماز Stemeritsch
اوقات نماز Stemeritsch
اوقات نماز Saberda
اوقات نماز Saberda
اوقات نماز Görtschach, (Goertschach)
اوقات نماز Ferlach