اوقات نماز Mannersdorf an der Rabnitz

AT / Burgenland / Mannersdorf an der Rabnitz

جهت قبله Mannersdorf an der Rabnitz

N E S W

جهت قبله Mannersdorf an der Rabnitz

°132.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Mannersdorf an der Rabnitz, Burgenland: °132.6 :جهت قطب نما °136.1 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mannersdorf an der Rabnitz

اوقات نماز Oberloisdorf
اوقات نماز Mannersdorf an der Rabnitz
اوقات نماز Unterloisdorf
اوقات نماز Unterloisdorf
اوقات نماز Liebing
اوقات نماز Mannersdorf an der Rabnitz
اوقات نماز Rattersdorf
اوقات نماز Oberloisdorf
اوقات نماز Klostermarienberg
اوقات نماز Liebing
اوقات نماز Unterloisdorf
اوقات نماز Oberloisdorf
اوقات نماز Rattersdorf
اوقات نماز Klostermarienberg