اوقات نماز Departamento de Rosario de la Frontera

AR / Salta / Departamento de Rosario de la Frontera

جهت قبله Departamento de Rosario de la Frontera

N E S W

جهت قبله Departamento de Rosario de la Frontera

°82.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Rosario de la Frontera, Salta: °82.6 :جهت قطب نما °75.9 :جهت واقعی °16.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Rosario de la Frontera, Rosario de la Frontera

اوقات نماز La Armonía, (La Armonia)