اوقات نماز Departamento de Zapala

AR / Neuquen / Departamento de Zapala

جهت قبله Departamento de Zapala

N E S W

جهت قبله Departamento de Zapala

°79.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Zapala, Neuquen: °79.5 :جهت قطب نما °84.3 :جهت واقعی °1-4.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Zapala, Zapala, Zapala Department