اوقات نماز Misiones Province

AR / Misiones / Misiones Province

جهت قبله Misiones Province

N E S W

جهت قبله Misiones Province

°87.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Misiones Province, Misiones: °87.5 :جهت قطب نما °72.3 :جهت واقعی °115.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Misiones Province, MN, Misiones, Provincia de Misiones

اوقات نماز Sierra de Misiones