اوقات نماز Departamento de General Alvear

AR / Mendoza / Departamento de General Alvear

جهت قبله Departamento de General Alvear

N E S W

جهت قبله Departamento de General Alvear

°80.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de General Alvear, Mendoza: °80.7 :جهت قطب نما °81 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de General Alvear, General Alvear