اوقات نماز Departamento de Tulumba

AR / Cordoba / Departamento de Tulumba

جهت قبله Departamento de Tulumba

N E S W

جهت قبله Departamento de Tulumba

°82.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Tulumba, Cordoba: °82.8 :جهت قطب نما °77.3 :جهت واقعی °15.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Tulumba, Tulumba

اوقات نماز Sauce