اوقات نماز Departamento de O’Higgins

AR / Chaco / Departamento de O’Higgins

جهت قبله Departamento de O’Higgins

N E S W

جهت قبله Departamento de O’Higgins

°84.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de O’Higgins, Chaco: °84.7 :جهت قطب نما °74.9 :جهت واقعی °19.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de O’Higgins, Departamento de O'Higgins, Capitan General O'Higgins, Capitán General O’Higgins, O'Higgins, O’Higgins