اوقات نماز Partido de Tapalqué

AR / Buenos Aires / Partido de Tapalqué

جهت قبله Partido de Tapalqué

N E S W

جهت قبله Partido de Tapalqué

°83.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Partido de Tapalqué, Buenos Aires: °83.4 :جهت قطب نما °77.7 :جهت واقعی °15.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Partido de Tapalqué, Partido de Tapalque, Partido de Tapalquen, Partido de Tapalquén, Tapalaque, Tapalaqué, Tapalque, Tapalqué