اوقات نماز Partido de Patagones

AR / Buenos Aires / Partido de Patagones

جهت قبله Partido de Patagones

N E S W

جهت قبله Partido de Patagones

°81.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Partido de Patagones, Buenos Aires: °81.5 :جهت قطب نما °80.9 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Partido de Patagones

اوقات نماز Cuatro Tranqueras