اوقات نماز Partido de Carlos Tejedor

AR / Buenos Aires / Partido de Carlos Tejedor

جهت قبله Partido de Carlos Tejedor

N E S W

جهت قبله Partido de Carlos Tejedor

°82.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Partido de Carlos Tejedor, Buenos Aires: °82.7 :جهت قطب نما °78.6 :جهت واقعی °14.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Partido de Carlos Tejedor, Carlos Tejedor

اوقات نماز Carlos Tejedor
اوقات نماز Tejedor Chico