اوقات نماز Partido de Arrecifes

AR / Buenos Aires / Partido de Arrecifes

جهت قبله Partido de Arrecifes

N E S W

جهت قبله Partido de Arrecifes

°84 :جهت قطب نما
جهت قبله Partido de Arrecifes, Buenos Aires: °84 :جهت قطب نما °76.9 :جهت واقعی °17.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Partido de Arrecifes