اوقات نماز Qarku i Tiranës

AL / Tirana / Qarku i Tiranës

جهت قبله Qarku i Tiranës

N E S W

جهت قبله Qarku i Tiranës

°129.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Tiranës, Tirana: °129.8 :جهت قطب نما °133.5 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Tiranës, Qarku i Tiranes, Qarku Tirane, Tirana, Tirane, Tiranë

اوقات نماز Kodra e Bulticës, (Kodra e Bultices)
اوقات نماز Përroi i Zhllimës, (Perroi i Zhllimes)
اوقات نماز Arbanë, (Arbane)
اوقات نماز Bulticë, (Bultice)
اوقات نماز Alltatë, (Alltate)
اوقات نماز Picallë, (Picalle)
اوقات نماز Vishaj
اوقات نماز Domjan
اوقات نماز Fushas
اوقات نماز Fortuzaj
اوقات نماز Kodra e Vishajt
اوقات نماز Ballhaxhijas
اوقات نماز Sharrë, (Sharre)
اوقات نماز Domjan-Fortuzaj
اوقات نماز Stërmas, (Stermas)
اوقات نماز Mumajes
اوقات نماز Qafa e Proit i Zi
اوقات نماز Çaushi, (Caushi)
اوقات نماز Kodra e Barakut
اوقات نماز Kodra e Varoshit
اوقات نماز Selita e Vogël, (Selita e Vogel)
اوقات نماز Mal Zajs
اوقات نماز Vaqarr
اوقات نماز Selitë, (Selite)