اوقات نماز Rrethi i Malësia e Madhe

AL / Shkodër / Rrethi i Malësia e Madhe

جهت قبله Rrethi i Malësia e Madhe

N E S W

جهت قبله Rrethi i Malësia e Madhe

°130.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Malësia e Madhe, Shkodër: °130.9 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Malësia e Madhe, Rrethi i Malesia e Madhe, Malesi e Madhe, Malësi e Madhe

اوقات نماز Bzhet-Makaj
اوقات نماز Maja e Kashtës, (Maja e Kashtes)
اوقات نماز Bzhet-Makaj
اوقات نماز Maja e Drenit
اوقات نماز Kastrat
اوقات نماز Shkrel
اوقات نماز Makaj
اوقات نماز Kreneshdol
اوقات نماز Trashan
اوقات نماز Razëm, (Razem)
اوقات نماز Vrith
اوقات نماز Bzhetë, (Bzhete)
اوقات نماز Kreneshdol
اوقات نماز Trashan
اوقات نماز Përroi Shehu i Madh, (Perroi Shehu i Madh)
اوقات نماز Makaj
اوقات نماز Razëm, (Razem)
اوقات نماز Ducaj
اوقات نماز Ducaj
اوقات نماز Përroi Shehu i Madh, (Perroi Shehu i Madh)
اوقات نماز Ducaj
اوقات نماز Ducaj