اوقات نماز Bashkia Pukë

AL / Shkodër / Bashkia Pukë

جهت قبله Bashkia Pukë

N E S W

جهت قبله Bashkia Pukë

°131.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Pukë, Shkodër: °131.1 :جهت قطب نما °134.8 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Pukë, Bashkia Puke

اوقات نماز Pukë, (Puke)
اوقات نماز Maja e Ortunës, (Maja e Ortunes)
اوقات نماز Qafa e Mollës, (Qafa e Molles)
اوقات نماز Pukë, (Puke)
اوقات نماز Buhot
اوقات نماز Bjeshkët e Tërbunit dhe Kushnenit, (Bjeshket e Terbunit dhe Kushnenit)
اوقات نماز Kodra e Arçonit, (Kodra e Arconit)
اوقات نماز Prozhm
اوقات نماز Rrapë, (Rrape)
اوقات نماز Maja e Rojës, (Maja e Rojes)
اوقات نماز Lajthizë, (Lajthize)
اوقات نماز Kabash