اوقات نماز Rrethi i Kurbinit

AL / Lezhë / Rrethi i Kurbinit

جهت قبله Rrethi i Kurbinit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Kurbinit

°130.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Kurbinit, Lezhë: °130.2 :جهت قطب نما °133.9 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Kurbinit, Kurbin, Lac, Laç, Rrethi i Lacit, Rrethi i Laçit

اوقات نماز Laç, (Lac)
اوقات نماز Sanxhak
اوقات نماز Kurbin
اوقات نماز Sanxhak
اوقات نماز Gurrë, (Gurre)
اوقات نماز Laç, (Lac)
اوقات نماز Gjonëm, (Gjonem)
اوقات نماز Maja e Gjonmit
اوقات نماز Maja e Gjonmit
اوقات نماز Delbnisht
اوقات نماز Gjonëm, (Gjonem)
اوقات نماز Kurbin
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Shullaz
اوقات نماز Gurrë, (Gurre)
اوقات نماز Lesterë, (Lestere)
اوقات نماز Selitë, (Selite)
اوقات نماز Zhejë, (Zheje)
اوقات نماز Këneta e Laçit, (Keneta e Lacit)
اوقات نماز Lesterë, (Lestere)
اوقات نماز Delbnisht
اوقات نماز Shullaz
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Ndërshegas, (Ndershegas)
اوقات نماز Selitë, (Selite)
اوقات نماز Mali i Bardhë, (Mali i Bardhe)
اوقات نماز Zhejë, (Zheje)
اوقات نماز Këneta e Laçit, (Keneta e Lacit)
اوقات نماز Vargjet e Skënderbeut, (Vargjet e Skenderbeut)