اوقات نماز Rrethi i Hasit

AL / Kukës / Rrethi i Hasit

جهت قبله Rrethi i Hasit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Hasit

°131.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Hasit, Kukës: °131.9 :جهت قطب نما °135.7 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Hasit, Has, Rrethi Has

اوقات نماز Mazrek
اوقات نماز Fajzë, (Fajze)
اوقات نماز Brenogë, (Brenoge)
اوقات نماز Stan i Fongjes
اوقات نماز Zahrisht
اوقات نماز Vlahënës Lumi i, (Vlahenes Lumi i)
اوقات نماز Kabashit
اوقات نماز Vranisht
اوقات نماز Tregtan
اوقات نماز Kabashit
اوقات نماز Mazrek
اوقات نماز Vranisht
اوقات نماز Fajzë, (Fajze)
اوقات نماز Liqeni i Kuq
اوقات نماز Sefollj
اوقات نماز Begaj
اوقات نماز Zahrisht
اوقات نماز Metaliaj
اوقات نماز Vlahënës Lumi i, (Vlahenes Lumi i)
اوقات نماز Munekë, (Muneke)
اوقات نماز Kalimashit Përroi i, (Kalimashit Perroi i)