اوقات نماز Qarku i Kukësit

AL / Kukës / Qarku i Kukësit

جهت قبله Qarku i Kukësit

N E S W

جهت قبله Qarku i Kukësit

°132 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Kukësit, Kukës: °132 :جهت قطب نما °135.8 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Kukësit, Qarku i Kukesit, Kukes, Kukush, Kukës, Qarku Kukes, Кукуш

اوقات نماز Mazrek
اوقات نماز Fajzë, (Fajze)
اوقات نماز Zahrisht
اوقات نماز Vlahënës Lumi i, (Vlahenes Lumi i)
اوقات نماز Kabashit
اوقات نماز Vranisht
اوقات نماز Thatë Përroi i, (Thate Perroi i)
اوقات نماز Kabashit
اوقات نماز Mazrek
اوقات نماز Krumë, (Krume)
اوقات نماز Vranisht
اوقات نماز Fajzë, (Fajze)
اوقات نماز Pllumbit Maja e
اوقات نماز Zahrisht
اوقات نماز Përroi i Bozhmillës, (Perroi i Bozhmilles)
اوقات نماز Vlahënës Lumi i, (Vlahenes Lumi i)
اوقات نماز Lagjja e Sipërme, (Lagjja e Siperme)
اوقات نماز Faqja e Brinjës së Krumës, (Faqja e Brinjes se Krumes)
اوقات نماز Dautaj