اوقات نماز Qarku i Korçës

AL / Korçë / Qarku i Korçës

جهت قبله Qarku i Korçës

N E S W

جهت قبله Qarku i Korçës

°130.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Korçës, Korçë: °130.3 :جهت قطب نما °134 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Korçës, Qarku i Korces, Gorica, Korce, Korcha, Korçë, Qarku Korce, Qarku Korçë, Горица, Корча

اوقات نماز Gjonomadh
اوقات نماز Goskova e Sipërme, (Goskova e Siperme)
اوقات نماز Lavdari i Korcës, (Lavdari i Korces)
اوقات نماز Voskop
اوقات نماز Përroi i Goskovës, (Perroi i Goskoves)
اوقات نماز Zagradishtë, (Zagradishte)
اوقات نماز Goskova e Poshtme
اوقات نماز Polenë, (Polene)
اوقات نماز Vinçan, (Vincan)
اوقات نماز Prron’ i Bambullit, (Prron' i Bambullit)
اوقات نماز Maja e Buzmadhit
اوقات نماز Porodinë, (Porodine)