اوقات نماز Bashkia Kolonjë

AL / Korçë / Bashkia Kolonjë

جهت قبله Bashkia Kolonjë

N E S W

جهت قبله Bashkia Kolonjë

°129.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Kolonjë, Korçë: °129.8 :جهت قطب نما °133.5 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Kolonjë, Bashkia Kolonje

اوقات نماز Kagjinas
اوقات نماز Ikinas
اوقات نماز Lumi i Kagjinasit
اوقات نماز Lumi i Prodanit
اوقات نماز Alemas
اوقات نماز Kabash
اوقات نماز Kodras
اوقات نماز Novoselë, (Novosele)
اوقات نماز Kodra e Radomit
اوقات نماز Borovë, (Borove)
اوقات نماز Taçi i Poshtëm, (Taci i Poshtem)
اوقات نماز Kodra e Barmashit
اوقات نماز Qafa e Barmashit
اوقات نماز Mali i Gostivishtit
اوقات نماز Barmash
اوقات نماز Mesare
اوقات نماز Vilë, (Vile)
اوقات نماز Përroi i Zharkanit, (Perroi i Zharkanit)
اوقات نماز Vilë, (Vile)
اوقات نماز Bënjëz, (Benjez)
اوقات نماز Dokollarre
اوقات نماز Mesare
اوقات نماز Evrenezas