اوقات نماز Qarku i Fierit

AL / Fier / Qarku i Fierit

جهت قبله Qarku i Fierit

N E S W

جهت قبله Qarku i Fierit

°128.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Fierit, Fier: °128.8 :جهت قطب نما °132.4 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Fierit, Fier, Qarku Fier

اوقات نماز Fusha e Kallmit
اوقات نماز Fusha e Mbrostarit
اوقات نماز Lagjja e Re
اوقات نماز Kallmi i Madh
اوقات نماز Zaka
اوقات نماز Kallm-Buxhak
اوقات نماز Vërri, (Verri)
اوقات نماز Mehmet
اوقات نماز Kallmi i Vogël, (Kallmi i Vogel)
اوقات نماز Kallm Maliqaj
اوقات نماز Belinë, (Beline)
اوقات نماز Metalli
اوقات نماز Lumi i Gjanicës, (Lumi i Gjanices)
اوقات نماز Vajkan
اوقات نماز Mali Mbrostarit
اوقات نماز Metalli
اوقات نماز Mbrostar-Urë, (Mbrostar-Ure)
اوقات نماز Përroi Rërës Kuqe, (Perroi Reres Kuqe)
اوقات نماز Faqja e Ujit të Ftohtë, (Faqja e Ujit te Ftohte)
اوقات نماز Ujëmbledhësi Petovës, (Ujembledhesi Petoves)
اوقات نماز Çakajas, (Cakajas)
اوقات نماز Një Maj, (Nje Maj)
اوقات نماز Likaj
اوقات نماز Faqja e Bajrakut
اوقات نماز Ecër, (Ecer)
اوقات نماز Petovë, (Petove)
اوقات نماز Korovesh
اوقات نماز Një Maj, (Nje Maj)
اوقات نماز Kodra Bajrakut
اوقات نماز Kodër Bukur, (Koder Bukur)
اوقات نماز Gryka e Fierit
اوقات نماز Mbrostar-Urë, (Mbrostar-Ure)
اوقات نماز Kanajak
اوقات نماز Kodra Rerës, (Kodra Reres)
اوقات نماز Halilaj
اوقات نماز Bishti
اوقات نماز Mali Mbrostarit
اوقات نماز Faqja e Rërës, (Faqja e Reres)
اوقات نماز Gropa e Lajthisë, (Gropa e Lajthise)
اوقات نماز Gjojdash
اوقات نماز Lumi i Gjanicës, (Lumi i Gjanices)
اوقات نماز Mullaj
اوقات نماز Zaka
اوقات نماز Përroi Kularës, (Perroi Kulares)
اوقات نماز Faqja e Hijës, (Faqja e Hijes)
اوقات نماز Kodrat e Ardenicës, (Kodrat e Ardenices)
اوقات نماز Kallm-Buxhak
اوقات نماز Bregu i Madh
اوقات نماز Grem
اوقات نماز Kallmi i Madh
اوقات نماز Mertikaj
اوقات نماز Grecalli
اوقات نماز Rrapi i Gresallisë, (Rrapi i Gresallise)
اوقات نماز Kodra Këmbës së Fierit, (Kodra Kembes se Fierit)
اوقات نماز Jagodinë, (Jagodine)