اوقات نماز Fier

AL / Fier / Fier

جهت قبله Fier

N E S W

جهت قبله Fier

°128.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Fier, Fier: °128.7 :جهت قطب نما °132.3 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fier, Fier District, Fier Rreth, Fieri, Rrethi Fier, Rrethi i Fierit

اوقات نماز Fier-Çifçi, (Fier-Cifci)
اوقات نماز Petovë e Re, (Petove e Re)
اوقات نماز Përroi i Zharrësit, (Perroi i Zharresit)
اوقات نماز Rreth-Numanbej
اوقات نماز Kallmi i Madh
اوقات نماز Zaka
اوقات نماز Sheqi i Vogël, (Sheqi i Vogel)
اوقات نماز Baltëzë, (Balteze)
اوقات نماز Kallm-Buxhak
اوقات نماز Portëz, (Portez)
اوقات نماز Mbyet
اوقات نماز Çeligrad, (Celigrad)
اوقات نماز Sheqi i Madh
اوقات نماز Fier
اوقات نماز Frashër, (Frasher)
اوقات نماز Metalli
اوقات نماز Sheqishtë, (Sheqishte)
اوقات نماز Patos
اوقات نماز Mbrostar-Ferko
اوقات نماز Verbas
اوقات نماز Lumi i Gjanicës, (Lumi i Gjanices)
اوقات نماز Bishanakë, (Bishanake)
اوقات نماز Mali Mbrostarit
اوقات نماز Metalli
اوقات نماز Mbrostar-Urë, (Mbrostar-Ure)
اوقات نماز Grizë, (Grize)
اوقات نماز Fshati i Ri
اوقات نماز Afrimi i Ri
اوقات نماز Bregu i Krapësit, (Bregu i Krapesit)
اوقات نماز Një Maj, (Nje Maj)
اوقات نماز Murtajas
اوقات نماز Kodra e Plykut
اوقات نماز Afrim
اوقات نماز Zhupan
اوقات نماز Drizë, (Drize)
اوقات نماز Një Maj, (Nje Maj)
اوقات نماز Radostimë, (Radostime)
اوقات نماز Mbrostar-Urë, (Mbrostar-Ure)
اوقات نماز Plyk
اوقات نماز Bashkim
اوقات نماز Luginas
اوقات نماز Verbas
اوقات نماز Afrim
اوقات نماز Mali Mbrostarit
اوقات نماز Daullas
اوقات نماز Radostimë, (Radostime)
اوقات نماز Lumi i Gjanicës, (Lumi i Gjanices)
اوقات نماز Zaka
اوقات نماز Murtajas
اوقات نماز Kallm-Buxhak
اوقات نماز Griq
اوقات نماز Bashkim
اوقات نماز Luginas
اوقات نماز Fshati i Ri
اوقات نماز Patos
اوقات نماز Kallmi i Madh
اوقات نماز Afrimi i Ri
اوقات نماز Griq
اوقات نماز Zhupan
اوقات نماز Stanë, (Stane)