اوقات نماز Rrethi i Elbasanit

AL / Elbasan / Rrethi i Elbasanit

جهت قبله Rrethi i Elbasanit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Elbasanit

°129.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Elbasanit, Elbasan: °129.9 :جهت قطب نما °133.6 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Elbasanit, Elbasan, Elbasan District, Elbasan Rreth, Elbasani, Rrethi Elbasan

اوقات نماز Vidhas
اوقات نماز Kodra e Kish-Kuqes
اوقات نماز Përroi i Kushës, (Perroi i Kushes)
اوقات نماز Fikas
اوقات نماز Jatesh
اوقات نماز Lykin
اوقات نماز Jagodinë, (Jagodine)
اوقات نماز Shëmhill, (Shemhill)
اوقات نماز Bradashesh
اوقات نماز Përroi i Zaranikës, (Perroi i Zaranikes)
اوقات نماز Petresh
اوقات نماز Muriqan
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Shijon
اوقات نماز Bujqës, (Bujqes)
اوقات نماز Reçan, (Recan)
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Papër, (Paper)
اوقات نماز Bizhutë, (Bizhute)