اوقات نماز Qarku i Elbasanit

AL / Elbasan / Qarku i Elbasanit

جهت قبله Qarku i Elbasanit

N E S W

جهت قبله Qarku i Elbasanit

°130.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Elbasanit, Elbasan: °130.2 :جهت قطب نما °133.9 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Elbasanit, Elbasan, Qarku Elbasan

اوقات نماز Maja e Munellës, (Maja e Munelles)
اوقات نماز Qafa e Dardhës, (Qafa e Dardhes)
اوقات نماز Sharë, (Share)
اوقات نماز Dërstilë, (Derstile)
اوقات نماز Lleshan
اوقات نماز Vasjan
اوقات نماز Maja e Bukanikut
اوقات نماز Shalgjatë, (Shalgjate)
اوقات نماز Maja e Guri i Mjeksit
اوقات نماز Fushë-Buall, (Fushe-Buall)