اوقات نماز Qarku i Dibrës

AL / Dibër / Qarku i Dibrës

جهت قبله Qarku i Dibrës

N E S W

جهت قبله Qarku i Dibrës

°131 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Dibrës, Dibër: °131 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Dibrës, Qarku i Dibres, Debar, Diber, Dibër, Qarku Diber, Дебар

اوقات نماز Lunar
اوقات نماز Kacni
اوقات نماز Mali i Balgjajt
اوقات نماز Maja e Kishës, (Maja e Kishes)
اوقات نماز Liqeni i Zi
اوقات نماز Liqejt e Kansis
اوقات نماز Liqeni i Dhive
اوقات نماز Maja e Bataçës, (Maja e Bataces)
اوقات نماز Murrë, (Murre)
اوقات نماز Maja e Micekut
اوقات نماز Qafa e Murrës, (Qafa e Murres)
اوقات نماز Qafë-Murrë, (Qafe-Murre)
اوقات نماز Lukan
اوقات نماز Selishtë, (Selishte)