اوقات نماز Rrethi i Beratit

AL / Berat / Rrethi i Beratit

جهت قبله Rrethi i Beratit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Beratit

°129.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Beratit, Berat: °129.3 :جهت قطب نما °132.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Beratit, Berat, Berat District, Berat Rreth, Berati, Rrethi Berat

اوقات نماز Përroi i Vodicës, (Perroi i Vodices)
اوقات نماز Bejkollat
اوقات نماز Vodicë, (Vodice)
اوقات نماز Guman
اوقات نماز Mesit
اوقات نماز Drobonik
اوقات نماز Selenicë, (Selenice)
اوقات نماز Uznovë, (Uznove)
اوقات نماز Zhitomi i Vogël, (Zhitomi i Vogel)
اوقات نماز Kullah
اوقات نماز Bilçë, (Bilce)
اوقات نماز Hoxhaj
اوقات نماز Agim
اوقات نماز Bilçë, (Bilce)
اوقات نماز Qorraj
اوقات نماز Gumen
اوقات نماز Bojë, (Boje)
اوقات نماز Lumi i Karkanjozit
اوقات نماز Gradishtë, (Gradishte)
اوقات نماز Bardhaj
اوقات نماز Fushë-Peshtan, (Fushe-Peshtan)
اوقات نماز Uznovë, (Uznove)
اوقات نماز Drobonik
اوقات نماز Mesit
اوقات نماز Rabjakë, (Rabjake)
اوقات نماز Agim
اوقات نماز Kullah
اوقات نماز Qafa e Malinatit
اوقات نماز Izvicë, (Izvice)
اوقات نماز Fushë-Peshtan, (Fushe-Peshtan)
اوقات نماز Lumi i Karkanjozit
اوقات نماز Bejkollat
اوقات نماز Cyle
اوقات نماز Zhitomi i Madh
اوقات نماز Novë, (Nove)
اوقات نماز Gradishtë, (Gradishte)