اوقات نماز Wilāyat-e Zābul

AF / Zabul / Wilāyat-e Zābul

جهت قبله Wilāyat-e Zābul

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Zābul

°250.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Zābul, Zabul: °250.5 :جهت قطب نما °252.9 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Zābul, Wilayat-e Zabul, Kalat, Provincia de Zabul, Provincia de Zābul, Provincija Zabul, Qalat, Qalat-e Ghelza'i, Qalāt, Qalāt-e Ghelzā’ī, Velayat-e Zabol, Velāyat-e Zābol, Vilojati Zobul, Zabol, Zabul, Zabul Province, Zabuli provints, Zābol, Zābul, Zābuli provints, jabul ju, wlayt zabl, zaburu zhou, zha bu er sheng, Вилояти Зобул, Провинција Забул, ولایت زابل, ザーブル州, 扎布尔省, 자불 주

اوقات نماز Kārēz-e Mīrzā, (Karez-e Mirza)
اوقات نماز Mūshmānī, (Mushmani)
اوقات نماز Nārinak Chīnah, (Narinak Chinah)
اوقات نماز Ghaybānah Ghar, (Ghaybanah Ghar)
اوقات نماز Qanāt-e Mandī, (Qanat-e Mandi)
اوقات نماز Qanāt-e Bārakzaī, (Qanat-e Barakzai)
اوقات نماز Mūshmānī Māndêh, (Mushmani Mandeh)
اوقات نماز Qanāt Māndêh, (Qanat Mandeh)
اوقات نماز Dūrī, (Duri)
اوقات نماز Muḩammad Nasīm Kêlay, (Muhammad Nasim Kelay)
اوقات نماز ‘Abdul Qādir Kêlay, ('Abdul Qadir Kelay)
اوقات نماز ‘Abdullāh Khān Kêlay, ('Abdullah Khan Kelay)