اوقات نماز Wilāyat-e Takhār

AF / Takhar / Wilāyat-e Takhār

جهت قبله Wilāyat-e Takhār

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Takhār

°244.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Takhār, Takhar: °244.4 :جهت قطب نما °247.9 :جهت واقعی °1-3.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Takhār, Wilayat-e Takhar, Takhar, Takhār, Talugan, Talukan, Taluqan, Tekhar Province, Velayat-e Takhar, Velāyat-e Takhār

اوقات نماز Dasht-e Rōbāh, (Dasht-e Robah)
اوقات نماز Daryā-ye Shōr, (Darya-ye Shor)
اوقات نماز Kīshak Tān, (Kishak Tan)
اوقات نماز Kandakow
اوقات نماز Manţaqah-ye Pul-e Tang, (Mantaqah-ye Pul-e Tang)