اوقات نماز Saṟōbī

AF / Paktika / Saṟōbī

جهت قبله Saṟōbī

N E S W

جهت قبله Saṟōbī

°251.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Saṟōbī, Paktika: °251.4 :جهت قطب نما °253.8 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saṟōbī, Sarobi, Sarubi District, Surobi, srwby wlswalۍ‎, سروبي ولسوالۍ‎, سړوبی

اوقات نماز Haybatī, (Haybati)
اوقات نماز Bābū Khēl Kārēz, (Babu Khel Karez)
اوقات نماز Nalay
اوقات نماز Malkhūz Khwaṟ, (Malkhuz Khwar)
اوقات نماز Gaṟdan, (Gardan)
اوقات نماز Raṉah Tazay Algaḏ, (Ranah Tazay Algad)
اوقات نماز Raṉah Tazay, (Ranah Tazay)
اوقات نماز Lwāṟgay, (Lwargay)
اوقات نماز Zarkhay
اوقات نماز Sūr Gul Kalā, (Sur Gul Kala)
اوقات نماز Mangārah Tōy, (Mangarah Toy)
اوقات نماز Tāj Muḩammad Kārēz, (Taj Muhammad Karez)
اوقات نماز Kōh-e Tanay, (Koh-e Tanay)
اوقات نماز Raṉah Tazay Ghar, (Ranah Tazay Ghar)
اوقات نماز Khānī Kêlay, (Khani Kelay)
اوقات نماز Kachī Mūsá, (Kachi Musa)
اوقات نماز Jānān Khūnah, (Janan Khunah)
اوقات نماز Gharāyzaī, (Gharayzai)
اوقات نماز Pastah
اوقات نماز Sarōbī Sūraī-Junūbī, (Sarobi Surai-Junubi)
اوقات نماز Bābū Khēl, (Babu Khel)