اوقات نماز Wilāyat-e Paktiyā

AF / Paktia / Wilāyat-e Paktiyā

جهت قبله Wilāyat-e Paktiyā

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Paktiyā

°249.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Paktiyā, Paktia: °249.9 :جهت قطب نما °252.4 :جهت واقعی °1-2.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Paktiyā, Wilayat-e Paktiya, Pakteya, Pakthia, Paktia, Paktia Province, Paktia provints, Paktija, Paktiya, Paktiyâ, Paktiyā, Paktya Province, Paktīā, Paktīā provints, Provincia de Paktiya, Provincia de Paktiyā, Provincija Paktija, Velayat-e Paktia, Velāyat-e Paktīā, Vilojati Paktijo, pa ke di ya sheng, pagtiya ju, pakutiya zhou, pktya wlayt, wlayt pktya, Вилояти Пактиё, Пактия, Провинција Пактија, ولایت پکتیا, پکتيا ولايت, パクティヤー州, 帕克蒂亚省, 팍티야 주

اوقات نماز Afẕal Khēl, (Afzal Khel)
اوقات نماز Sūr Sang, (Sur Sang)
اوقات نماز Salām Khēl, (Salam Khel)
اوقات نماز Srah Kalā, (Srah Kala)
اوقات نماز Shamshayrābād, (Shamshayrabad)
اوقات نماز Sayyid Khēl, (Sayyid Khel)
اوقات نماز Sīr Kay Malang, (Sir Kay Malang)
اوقات نماز Yārgul Khēl, (Yargul Khel)
اوقات نماز Shālam Khēl, (Shalam Khel)
اوقات نماز Sayyid Karam Ghar
اوقات نماز Shaykh Maşūr, (Shaykh Masur)
اوقات نماز Mowrōz Khēl, (Mowroz Khel)
اوقات نماز Gud Mangal Kalā, (Gud Mangal Kala)
اوقات نماز Talbī Khēl, (Talbi Khel)
اوقات نماز Sūr Sangiyān, (Sur Sangiyan)
اوقات نماز Mayā Khēl, (Maya Khel)
اوقات نماز Sarwar Kalā, (Sarwar Kala)
اوقات نماز Malik Jalāluddīn, (Malik Jalaluddin)
اوقات نماز Bar Fērōz Khēl, (Bar Feroz Khel)
اوقات نماز Sur Kamar
اوقات نماز Dawlat Khēl, (Dawlat Khel)
اوقات نماز Jīngī Khēl, (Jingi Khel)
اوقات نماز Himat Khēl, (Himat Khel)
اوقات نماز Wulêswālī Sayyid Karam, (Wuleswali Sayyid Karam)
اوقات نماز ‘Īsá Khēl, ('Isa Khel)
اوقات نماز ‘Arab Khēl, ('Arab Khel)
اوقات نماز Batān Khēl, (Batan Khel)
اوقات نماز Khīnah, (Khinah)
اوقات نماز Rōd, (Rod)
اوقات نماز Niskot
اوقات نماز Fērōz Khēl, (Feroz Khel)
اوقات نماز Kundīr Khēl, (Kundir Khel)