اوقات نماز Wilāyat-e Laghmān

AF / Laghman / Wilāyat-e Laghmān

جهت قبله Wilāyat-e Laghmān

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Laghmān

°248.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Laghmān, Laghman: °248.6 :جهت قطب نما °251.4 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Laghmān, Wilayat-e Laghman, Laghman, Laghmān, Leghman Province, Velayat-e Laghman, Velāyat-e Laghmān

اوقات نماز Zargar Mālah, (Zargar Malah)
اوقات نماز Tapah Kāl, (Tapah Kal)
اوقات نماز Kāsīgar Ghar, (Kasigar Ghar)
اوقات نماز Kākaṟ Mēnah, (Kakar Menah)
اوقات نماز Dumah Yō, (Dumah Yo)
اوقات نماز Karanj Ghar
اوقات نماز Kāsīgar, (Kasigar)
اوقات نماز Arinay