اوقات نماز Wilāyat-e Kāpīsā

AF / Kapisa / Wilāyat-e Kāpīsā

جهت قبله Wilāyat-e Kāpīsā

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Kāpīsā

°247.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Kāpīsā, Kapisa: °247.5 :جهت قطب نما °250.4 :جهت واقعی °1-2.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Kāpīsā, Wilayat-e Kapisa, Kapisa, Kapissa, Kapissa Province, Kāpīsā, Velayat-e Kapisa, Velāyat-e Kāpīsā

اوقات نماز Kalāchah, (Kalachah)
اوقات نماز Shērwān-e Pā’īn, (Sherwan-e Pa'in)
اوقات نماز Tōghak, (Toghak)
اوقات نماز Qal‘ah-ye Khanjar, (Qal'ah-ye Khanjar)
اوقات نماز Qal‘ah-ye Ghanī, (Qal'ah-ye Ghani)
اوقات نماز Ghêlō Kazan, (Ghelo Kazan)
اوقات نماز Dōghābād, (Doghabad)
اوقات نماز Qal‘ah-ye Khwājah, (Qal'ah-ye Khwajah)
اوقات نماز Shērwānī-ye Bālā, (Sherwani-ye Bala)
اوقات نماز Kalāwuṯ, (Kalawut)
اوقات نماز Nijrāb, (Nijrab)
اوقات نماز Bazari-Badakhshi
اوقات نماز Pāryat, (Paryat)
اوقات نماز Sīnzaī, (Sinzai)
اوقات نماز Darah-ye Kalān, (Darah-ye Kalan)
اوقات نماز Sābāt, (Sabat)
اوقات نماز Zarshō, (Zarsho)
اوقات نماز Dowlat Khēl, (Dowlat Khel)
اوقات نماز Pashah’ī, (Pashah'i)
اوقات نماز Sharīf Khēl, (Sharif Khel)
اوقات نماز Makhdōd Khēl, (Makhdod Khel)
اوقات نماز Kōh-e Sābāt, (Koh-e Sabat)
اوقات نماز Ghāzībī Khēl, (Ghazibi Khel)
اوقات نماز Deh-e Muţribān, (Deh-e Mutriban)
اوقات نماز Towāchīān, (Towachian)
اوقات نماز Tarwarī, (Tarwari)
اوقات نماز Kokhi
اوقات نماز Asyah Khēl, (Asyah Khel)
اوقات نماز Tarang Sārah, (Tarang Sarah)
اوقات نماز Kōh-e Kalāwut, (Koh-e Kalawut)