اوقات نماز Kandahār

AF / Kandahar / Kandahār

جهت قبله Kandahār

N E S W

جهت قبله Kandahār

°251.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Kandahār, Kandahar: °251.7 :جهت قطب نما °253.8 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kandahār, Kandahar, Gendahar Province, Kandhar, Velayat-e Kandahar, Velayat-e Kandehar, Velayat-e Qandahar, Velāyat-e Kandahār, Velāyat-e Kandehār, Velāyat-e Qandahār, Wilayat-e Kandahar, Wilāyat-e Kandahār

اوقات نماز Tangay Anā Ghar, (Tangay Ana Ghar)