اوقات نماز Wilāyat-e Jowzjān

AF / Jowzjan / Wilāyat-e Jowzjān

جهت قبله Wilāyat-e Jowzjān

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Jowzjān

°239.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Jowzjān, Jowzjan: °239.1 :جهت قطب نما °242.9 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Jowzjān, Wilayat-e Jowzjan, Jawzjan, Jowzjan, Jowzjān, Jozjan Province, Shibarghan, Shiberghan, Velayat-e Jowzajan, Velayat-e Jowzjan, Velāyat-e Jowzajān, Velāyat-e Jowzjān

اوقات نماز Chōb Bash-e Kalān, (Chob Bash-e Kalan)