اوقات نماز Faryab Province

AF / Faryab / Faryab Province

جهت قبله Faryab Province

N E S W

جهت قبله Faryab Province

°238.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Faryab Province, Faryab: °238.9 :جهت قطب نما °242.6 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Faryab Province, Far'jab, Fariab, Faryab, Faryab Vilayeti, Faryabi provints, Fâryâb, Fāryāb, Fāryābi provints, Maimana, Provincia de Faryab, Provincia de Fāryāb, Provincija Farjab, Velayat-e Faryab, Velāyat-e Fāryāb, Vilojati Forijob, Wilayat-e Faryab, Wilāyat-e Fāryāb, fa li ya bu sheng, fariyabu zhou, faryab wlayt, paleuyabeu ju, wlayt faryab, Вилояти Фориёб, Провинција Фарјаб, Фарьяб, فارياب ولايت, ولایت فاریاب, ファーリヤーブ州, 法里亚布省, 파르야브 주

اوقات نماز Khānaqā, (Khanaqa)
اوقات نماز Kōh-e Şayyād, (Koh-e Sayyad)
اوقات نماز Turt Kul