اوقات نماز Farāh

AF / Farah / Farāh

جهت قبله Farāh

N E S W

جهت قبله Farāh

°244.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Farāh, Farah: °244.1 :جهت قطب نما °246.8 :جهت واقعی °1-2.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Farāh, Farah, Ferrah Province, Velayat-e Farah, Velāyat-e Farāh, Wilayat-e Farah, Wilāyat-e Farāh

اوقات نماز Kōh-e Buzowah, (Koh-e Buzowah)