اوقات نماز Nīlī

AF / Daykundi / Nīlī

جهت قبله Nīlī

N E S W

جهت قبله Nīlī

°245.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nīlī, Daykundi: °245.9 :جهت قطب نما °248.7 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nīlī, Nili, nyly, نیلی

اوقات نماز Kōh-e Siyāh Būm, (Koh-e Siyah Bum)
اوقات نماز Jowz
اوقات نماز Maysh-e ‘Ulyā, (Maysh-e 'Ulya)
اوقات نماز Āhangarān, (Ahangaran)
اوقات نماز Gardan-e Maysh
اوقات نماز Maysh-e Suflá, (Maysh-e Sufla)
اوقات نماز Band-e Katajīk, (Band-e Katajik)
اوقات نماز Band-e Ghargharah
اوقات نماز Jar-e Tatū, (Jar-e Tatu)
اوقات نماز Kōh-e Bādām, (Koh-e Badam)
اوقات نماز Jar-e Ālūgak, (Jar-e Alugak)
اوقات نماز Darah
اوقات نماز Jar-e Sōh-e Suflá, (Jar-e Soh-e Sufla)