اوقات نماز Wilāyat-e Bāmyān

AF / Bamyan / Wilāyat-e Bāmyān

جهت قبله Wilāyat-e Bāmyān

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Bāmyān

°245.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Bāmyān, Bamyan: °245.2 :جهت قطب نما °248.3 :جهت واقعی °1-3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Bāmyān, Wilayat-e Bamyan, Bamian, Bamiyan, Bamyan, Bamyan Province, Bāmyān, Bāmīān, Velayat-e Bamian, Velāyat-e Bāmīān, wlayt bamyan, ولایت بامیان

اوقات نماز Jar-e Tabarghān Qōl, (Jar-e Tabarghan Qol)
اوقات نماز Siyāh Kōh, (Siyah Koh)
اوقات نماز Shakar Kushtah
اوقات نماز Kōy Kēnak, (Koy Kenak)
اوقات نماز Sar-e Rēg, (Sar-e Reg)
اوقات نماز Bōr Murdah, (Bor Murdah)
اوقات نماز Khar Khurdah
اوقات نماز Shahristān, (Shahristan)
اوقات نماز Naudzhu
اوقات نماز Bōr Murdah, (Bor Murdah)